Error 403_7

El servei al qual intenteu accedir requereix identificació amb certificat digital o DNI electrònic. 

S'ha produït un error, ja que no heu seleccionat un certificat digital o DNI electrònic reconegut per l'Ajuntament.